حوله

7 نکته مهم و کاربردی برای شستن حوله

حوله یکی از مهم ترین وسایل شخصی است. به همین دلیل، اگر به بهداشت آن توجه نشود، می تواند منشا بیماری های زیادی باشد. حوله های نو باید قبل از استفاده به خوبی شسته شوند. سایر حوله ها نیز به ازای هر 3 بار استفاده به شستشو نیاز دارند. توصیه می شود حوله ها بعد از شستشو به کمک نور خورشید خشک شوند.

ادامه مطلب