نحوه ارسال سفارش ها

تمام تلاش خود را می نماییم تا در سریعترین زمان ممکن سفارش شما را ارسال نمائیم. ارسال کالا در تهران و شهرستان طبق مندرجات زیر صورت می پذیرد. توجه داشته باشید تحویل کالا درب انبار بوده و مسئولیت آسیب دیدگی در نتیجه حمل و نقل به عهده شرکت حمل کننده بوده و کالای خواب سلطانی مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد. بنابراین در انتخاب روش ارسال مناسب دقت نمائید

ارسال سفارش های وزن زیر 10 کیلوگرم

زمان ارسال سفارش

ارسال ها با توجه به هر محصول متغییر می باشد. مانند تصویر زیر در قسمت توضیحات محصول زمان ارسال پس از ثبت سفارش نوشته شده است


در حال حاضر سفارش هایی که تا ساعت 8 صبح ثبت می شوند جز سفارشات روز قبل در محاسبه زمان ارسال محاسبه می شوند

سفارش های ثبت شده بعد از ساعت 8 صبح فجز سفارشات همان روز محاسبه شده و تعداد روز های مشخص شده در محصول برای ارسال از فردای آن محاسبه می شود.

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ارسال انجام نمی شود. اولین زمان ارسال بعد از تعطیلات، اولین روز کاری خواهد بود.

 

 

شیوه ارسال

ارسال سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلوگرم از طریق سرویس پست سفارشی صورت می پذیرد.

هزینه ارسال

هزینه ارسال سفارش های به ترتیب زیر می باشد:
سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلو گرم برای تهران = 15 هزار تومان هزینه ارسال

سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلو گرم برای استان های مرکزی ایران = 17 هزار تومان هزینه ارسال

سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلو گرم برای استان های مرزی ایران = 19 هزار تومان هزینه ارسال

ارسال سفارش های وزن بالای 10 کیلوگرم

زمان ارسال سفارش

ارسال ها با توجه به هر محصول متغییر می باشد. مانند تصویر زیر در قسمت توضیحات محصول زمان ارسال پس از ثبت سفارش نوشته شده است


در حال حاضر سفارش هایی که تا ساعت 8 صبح ثبت می شوند جز سفارشات روز قبل در محاسبه زمان ارسال محاسبه می شوند

سفارش های ثبت شده بعد از ساعت 8 صبح فجز سفارشات همان روز محاسبه شده و تعداد روز های مشخص شده در محصول برای ارسال از فردای آن محاسبه می شود.

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ارسال انجام نمی شود. اولین زمان ارسال بعد از تعطیلات، اولین روز کاری خواهد بود.

 

 

شیوه ارسال

ارسال سفارش های با وزن بالای از 10 کیلوگرم اگر امکان تقسیم به چند بسته باشد از طریق سرویس پست سفارشی به شکل چند بسته صورت می پذیرد.

اما اگر امکان تقسیم نداشته باشد با استفاده از باربری یا تیپاکس ارسال می شود

هزینه ارسال

هزینه ارسال سفارش های به ترتیب زیر می باشد:
سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلو گرم برای تهران = 24 هزار تومان هزینه ارسال

سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلو گرم برای استان های مرکزی ایران = 26 هزار تومان هزینه ارسال

سفارش های با وزن کمتر از 10 کیلو گرم برای استان های مرزی ایران = 28 هزار تومان هزینه ارسال