ما تمام اقدامات احتیاطی لازم را جهت بسته بندی و ارسال سفارش شما انجام می دهیم تا خرید شما با بهترین کیفیت به دست شما برسد. زمان ارسال ها با توجه به هر محصول متغیر می باشد.